معرفی سوره ماعون

این سوره را ماعون و سوره «‌أَرَأَيْتَ الَّذِي» نامیده‌اند. نام ماعون از انتهای سوره و نام «‌أَرَأَيْتَ الَّذِي» از آغاز سوره گرفته شده است. درباره معنای ماعون گفته شده است، در زمان جاهلیت به هر منفعتی (یا هر وسیله مفید) ماعون گفته می‌شد و بعد از اسلام به زکات، ماعون گفتند.
نام‌های دیگر این سوره را «‌دین‌» و «‌تکذیب‌» گفته‌اند. زیرا این دو موضوع، از مضامین این سوره‌اند.
سوره ماعون جزو سوره‌های مکی و در ترتیب نزول، هفدهمین سوره‌ای است که بر پیامبر(ص) نازل شده است. این سوره در چینش کنونی مُصحَف، صد و هفتمین سوره است و در جزء سی‌ام قرآن جای دارد.
سوره ماعون ۷ آیه، ۲۵ کلمه و ۱۱۴ حرف دارد.
زمان شرکت در مسابقه پایان یافته است