معرفی سوره عصر

این سوره را عصر نامیده‌اند؛ زیرا در اولین آیه آن به «عصر: زمان» قسم یاد شده است. نام دیگر این سوره، «والعصر» است.

سوره عصر از سوره‌های مکی و در ترتیب نزول سیزدهمین سوره‌ای است که بر پیامبر(ص) نازل شده است. این سوره در مُصحَف کنونی صد و سومین سوره است و در جزء سی‌ام قرآن جای دارد.

سوره عصر ۳ آیه، ۱۴ کلمه و ۷۳ حرف دارد.

   
زمان شرکت در مسابقه پایان یافته است