سوره شرح در مکه نازل شده و دارای ۸ آیه است.


کلمه شرح به معنی گشاده شدن و وسیع شدن است.


محتوای سوره:

بیان نعمت‌ها و مواهب سه‌گانه الهی بر پیغمبر اسلام (در این سوره جنبه معنوی)


بشارت به پیامبر از نظر برطرف شدن مشکلات دعوت او در آینده


توجه به خداوند و ترغیب به عبادت.

زمان شرکت در مسابقه پایان یافته است