کافرون نام صد و نهمین سوره از سوره‌های قرآن است.

این سوره جایگاهش در ترتیب نزول سورهٔ هجدهم، پس از سوره ماعون و پیش از سوره فیل است.

این سوره ۶ آیه داشته و در جزء سی‌ام قرار دارد.
زمان شرکت در مسابقه پایان یافته است