پایان مسابقه
قرعه کشی مسابقه آینه آیات و اعلام برندگان به زودی انجام خواهد شد.
زمان شرکت در مسابقه پایان یافته است