مسابقه اینترنتی و پیامکی آینه آیات
(ویژه اعضاء جهاد دانشگاهی و خانواده آنها)
سازمان  قرآنی دانشگاهیان کشور - مردادماه 1399  
     

این مساقبه به پایان رسیده و به زودی اسامی برندگان اعلام خواهد شد.


       

مسابقه در حال اجرا

مسابقه اینترنتی آینه آیات